Asistare și reprezentare juridică în fața:

  • instanțelor judecătorești;
  • organelor de urmărire penală;
  • autorităților cu atribuții jurisdicționale;
  • notarilor publici;
  • executorilor judecătorești;
  • organelor administrației publice, instituțiilor publice și altor persoane juridice.

Consultanță juridică:

  • redactare opinii legale;
  • redactare notificări, memorii sau petiții către autorități, instituții sau alte persoane, în scopul ocrotirii și apărării drepturilor/ intereselor legitime ale clientului;
  • redactare contracte, convenții, statute și asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
  • asistare clienți cu ocazia negocierii, cercetării disciplinare, medierii etc.

Atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare.

Limbile vorbite sunt: română, engleză, şi franceză.